Zaupnost:

Psihoterapevski odnos temelji na zaupanju. Zavezujem se, da bom vsebino pogovorov strogo varoval kot zaupno. V skladu z etičnim kodeksom sem v izjemnih okoliščinah, ko je klient lahko nevaren sebi ali drugim, dolžan prekršiti zaupnost in ustrezno ukrepati.

 

Etični kodeks:

Psihoterapijo izvajam v skladu z Kodeksom etike in profesionalne prakse Slovenskega društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo.