Večkrat v letu poteka sklop delavnic z naslovom:

Čustovovanje in komunikacija (ČiK), ki je namenjen posameznikom, ki želite izboljšati svoje veščine komuniciranja, bolje prepoznati in razumeti svoja čustva in zmanjšati tesnobo v socialnih situacijah. Dobrodošli vsi s kakršnimi težavami, vezanimi na vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov ter vsi, ki želite osebnostno rasti znotraj skupine. 

Skupina je velika od 6 do 10 članov in je vodena. Sodelovanje v skupini je postopno in v to ni nihče porinjen, saj je pričakovano, da udeleženci doživljajo določeno (visoko) stopnjo anksioznosti v socialnih situacijah. Zmanjšanju tesnobe in razjasnjevanju pričakovanj je namenjen tudi brezplačen pogovor pred začetkom.

Namen skupine je pridobiti nova znanja in veščine ter pridobiti pozitivno izkušnjo biti v skupini. Člani skupine so po šestih delavnicah povabljeni v nadaljnji sklop - skupino Podpornik, ki bo potekala ob zadostnem številu zainteresiranih članov. Glaven namen te skupine je vzpostavljanje in vzdrževanje podporne skupinske klime kot vir moči za uresničevanje sprememb v svojem okolju.

Skupinska psihoterapija: skupina se bo začela ob zadostnem številu članov. Za več o skupini in vključitvi pokličite ali pišite, lahko pa pridete na uvodno brezplačno uro.