Pozdravljeni!

Sem certificirani integrativni psihoterapevt, univ. dipl. in mag. socialne pedagogike. Poročen, ati trem hčerkam in sinu.

Z različnimi oblikami pomoči otrokom in mladostnikom se ukvarjam od študijskih let, najprej kot prostovoljec na intenzivnih taborjenjih, nato pa kot svetovalni delavec v osnovni šoli in vzgojitelj v vzgojnih zavodih za mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Psihoterapijo odraslih izvajam od leta 2007, najprej kot terapevt odvisnikom od prepovedanih drog, od leta 2011 pa v privatni praksi. S pristop integrativne relacijske terapije klientom nudim možnost vključitve v krajši proces  (do 20 ur), ki je usmerjen predvsem v odpravo simptomov, podporo pri različnih spremembah in odločitvah ter delu na čustvih/socialnih veščinah. V tem času se posameznik lahko odloči za bolj intenziven proces, potreben za soočanje z globljimi, bolj zgodaj nastalimi zapleti v odnosih in doživljanju sebe (več v Področja).

Pristop integrativne psihoterapije namreč omogoča ustvarjanje odnosa, v katerem so možne globlje spremembe odnosa do sebe, drugih in sveta. Še posebej mi je dragoceno, da je ena ključnih metod tega odnosnega pristopa udeleženost. Tudi preko svojih vrednot, izkušenj in trenutnega doživljanja lahko klientu nudim odziv, ki je strokoven in obenem človeški.

Dobrodošli v terapevtski sobi!

                                         Uroš Metljak