Trajanje in zaključek psihoterapije se težko predvidi. Na prvem srečanju (Začetek) vam predstavim možnosti, vendar si je težko predstavljati, do česa bo pripeljal psihoterapevtski proces. Kaj pomeni npr. en mesec ali eno leto psihoterapije, ki traja eno uro tedensko, prinese šele izkušnja.

Da ne tehtate z odločitvijo glede vključitve v terapijo iz tedna v teden navadno priporočam, da se sami pri sebi zavežete za redno prihajanje vsaj nekaj mesecev. V tem času je možno občutiti začetne spremembe, med srečanji se začne dogajati proces, na podlagi katerega se lažje odločimo za morebitno bolj dolgoročno psihoterapijo.

Pri kratkotrajnih terapijah gre za načrtovanje in podporo pri spremembi vedenja, odpravo nekaterih simptomov, zmanjševanje stiske, večjo asertivnost oz. boljše zadovoljevanje nekaterih potreb. Glede na vzroke in življenjske okoliščine je s krajšim procesom možno npr. prekiniti panične napade ali vplivati na potek oz. pot iz depresivnosti. Kratkotrajna terapija navadno traja od 10 do 20 ur. 

Težave, ki vztrajajo dlje časa, pogosto kažejo na globlje vsebine, kar pomeni da kljub trudu navadno vztrajajo in jih ne zmoremo spremeniti zgolj npr. z drugačnim vedenjem ali spremembo v komunikaciji z drugimi. V ozadju gre namreč pogosto za potlačene potrebe, stare čustvene spomine in vztrajajoča prepričanja, ki se jih le delno zavedamo. Dostopni nam postajajo postopoma, zaradi česar je priporočljiv daljši psihoterapevtski proces.

Čas trajanja in zaključek navadno torej ni vnaprej določen. Za kliente, ki so se (kasneje) odločili za dolgotrajnešjo psihoterapijo je pomembno, da se proces postopoma zaključuje v nekaj srečanjih.