Mladostniki in odrasli s problemom odvisnosti!

Dobrodošli na uvodni motivacijski razgovor, kjer bova raziskala možne oblike pomoči. O tem, kako navadno začenjamo psihoterapevtski proces, si lahko preberete v Začetek, o razumevanju odvisnosti in procesu pomoči pa v celotnem zavihku o odvisnosti, tudi tu spodaj.

V primerih, v katerih presojam, da vam lahko bolje pomagajo drugi ali bi morebiti potrebovali zdravstveno oskrbo, vas bom usmeril k drugim strokovnjakom oz. ustanovam.

 

Bližnji - starši, bratje oz. sestre in partnerji mladostnikov oz. odraslih s problemom odvisnosti!

Vašim bližnjim uporaba drog ali drugih vedenj, ki vodijo ali so že privedli do zasvojenosti, preprečuje, da bi vaše skrbi, pregovarjanja in druge poskuse prekinitve destruktivnih vedenj začutili oz. prepoznali kot pomembne.

Tudi če prepoznavajo in priznavajo zasvojenost, se zgolj s svojimi odločitvami in obljubami vam ne zmorejo izviti iz oklepa odvisnosti. Morda ob pritiskih in občasni povečani motivaciji uspejo prekiniti z vedenji/drogo, vendar jih pridobljena odvisnost vedno znova privede v stare vzorce.

Pri problemu odvisnosti jim lahko pomagate šele takrat, ko sami prepoznate stopnjo oz. intenzivnost problema, dinamiko odvisnosti in proces prekinitve destruktivnih vzorcev, ki v mnogih primerih terja zdravljenje oz. psihoterapijo odvisnosti. Ne gre namreč le za prekinitev z vedenjem/uživanjem droge, temveč za intenzivno "delo na sebi", torej za spremembe na področju čustvovanja, vzorcih zadovoljevanja poteb, spremembah življenjskega stila, torej za celotni osebnostni razvoj.

Začetek svetovalnega procesa z bližnjimi:

Skupaj bomo pregledali celotno situacijo in naredili načrt. Zaradi narave odvisnosti, v kateri je posameznik tudi v primerih, ko ni fizično odvisen od droge, motivacijsko globoko zavezan vzorcem uporabe in jih zato težko prekine, bosta vaša stabilnost oz. vztrajnost in aktiven pristop ključna pri vzdrževanju motivacije za spremembo pri vašem svojcu.